Contact Us: 

U.S. Address:                               Haiti Address:             
Leogane Tekno Inc.                     Leogane Tekno Inc.                     
PO Box 970141                            Grand Rue #31
Boca Ratoni, FL 33497               Leogane, Haiti

Phone:                                                                                          
+1 951 288 9057
E-mail:
info@leoganeteknoinc.org

Name
E-mail
Phone#
Message